فروشگاه اینترنتی صنایع غذایی وفا
خوش آمدید

کپسول‌های گیاهی با هدف درمان بیماری‌، تولید و تجویز می‌شوند. محصولات این بخش همگی از محصولات تولیدکنندگان به نام کشور و با مجوز از سازمان غذا و دارو می‌باشند

محصولات این بخش کاملا بر اساس سفارش تولید میگردند. عصاره‌های تولیدی این گروه، هیدروالکلی، هیدروگلایکلی و گلیسیرینه هستند. که در دو نوع جامد و مایع عرضه می‌شوند

پماد (ointment) یک نام پذیرفته شده برای فرآورده هایی است که به شکل نیمه جامد بوده و دارای پایه چرب و حداقل مقدار آب می باشند.

کپسول‌های گیاهی با هدف درمان بیماری‌، تولید و تجویز می‌شوند. محصولات این بخش همگی از محصولات تولیدکنندگان به نام کشور و با مجوز از سازمان غذا و دارو می‌باشند

کپسول‌های گیاهی با هدف درمان بیماری‌، تولید و تجویز می‌شوند. محصولات این بخش همگی از محصولات تولیدکنندگان به نام کشور و با مجوز از سازمان غذا و دارو می‌باشند

پماد (ointment) یک نام پذیرفته شده برای فرآورده هایی است که به شکل نیمه جامد بوده و دارای پایه چرب و حداقل مقدار آب می باشند.

کپسول‌های گیاهی با هدف درمان بیماری‌، تولید و تجویز می‌شوند. محصولات این بخش همگی از محصولات تولیدکنندگان به نام کشور و با مجوز از سازمان غذا و دارو می‌باشند

محصولات این بخش کاملا بر اساس سفارش تولید میگردند. عصاره‌های تولیدی این گروه، هیدروالکلی، هیدروگلایکلی و گلیسیرینه هستند. که در دو نوع جامد و مایع عرضه می‌شوند

به بالای صفحه بردن